Skedsmo Janitsjarorkester (SJO) er et velorganisert korps med en besetning på omtrent 50 aktive

musikere.

Korpset har et høyt aktivitetsnivå med ca. 15 konserter i året. Vi deltar i Regionsmesterskap og

Norgesmesterskap hvert år.

I tillegg til tradisjonelle oppdrag i mai, spiller vi ved flere arrangementer i nærmiljøet samt sommer-,

høst- og julekonserter.

Vi øver hver torsdag mellom kl. 19-22 i sambrukssalen på Åsenhagen Skole. I tillegg gjennomfører vi

4 seminarhelger i året, hvorav en er overnattingsseminar.

Vårt fokus er å være et synlig korps og viktig bidragsyter til kulturlivet i Skedsmo.

Vi har et godt sosialt og inkluderende miljø med musikalsk utvikling og spilleglede.

Målgrupper

Korps er én av få fritidsaktiviteter der det ikke er skille på kjønn eller alder. Vi har et unikt fellesskap i

alle aldre. De eldste i korpset tar godt vare på de yngre og vi har et åpent og inkluderende miljø.

Vi rekrutterer våre medlemmer fra musikkinstitusjonene og blant dyktige skolekorpsmusikanter og

amatører fra fylte 15 år.