Styret

Styret

Karianne Granerud
LEDER
Tlf:
E-post:
Anne Kristin Djupos
NESTLEDER
Tlf:
E-post:
Heidi Korbøl Koller
KASSERER
Tlf:
E-post:
Helene Lund
SEKRETÆR
Tlf:
E-post:
Kåre Skovli
STYREMEDLEM
Tlf:
E-post:
Espen Kampen
VARAMEDLEM
Tlf:
E-post:
Søk
Driftes av Styreportalen AS